Denial of Fair, Public Trial

اعتصاب غذای زندانی سی ساله پس از تحمل پانزده سال حبس

Date When It Happened: 
Dec 04, 2014

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: رسول حردانی زندانی سی ساله و برادر خالد حردانی زندانی سیاسی امنیتی بند ویژه امنیتی زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) از روز دوشنبه هفته گذشته در اعتصاب غذا به سر می برد. آقای حردانی با عنوان اینکه «جرم من چیست؟ یا آزادم کنید و یا اعدام» تهدید کرده که در صورت تداوم بی تفاوتی مقامات قضایی اقدام به دوختن دهان خود خواهد کرد.
 

Status: 
3
Were You a Witness?: 
2
City: 
Province: 

تبعید مدیرمسول موکریان به زندان تبریز

Date When It Happened: 
Mar 20, 2014

در آستانه نوروز خسرو کردپور، به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.

بر اساس گزارش رسیده به آژانس خبری موکریان از مهاباد، دیروز چهارشنبه 28 اسفند 1392 ماموران امنیتی خسرو کردپور، مدیرمسول موکریان را در آستاته عید نوروز به منظور اجرای حکم دادگاه بدوی، به زندان تبریز منتقل کرده اند.
به گزارش خبرنگار موکریان، انتقال این روزنامه نگار کرد بدون اطلاع وکلا و خانواده اش صورت گرفته و حتی اجازه جمع آوری وسایل شخصی را به او نداده اند. این در حالی است که به خسرو گفته اند برای رفتن به دادگاه خود را آماده کند.

Status: 
3
Were You a Witness?: 
2
City: 
Province: 

گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ٠٠٢

Date When It Happened: 
Oct 28, 2012

عبدالقادر هادی تاجیک به حمل مواد مخدر محکوم شد. عبدالقادر هادی تاجیک در ملا عام اعدام نشد.

Status: 
3
Were You a Witness?: 
2
Source
City: 
Province: 

گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ٠٠١

Date When It Happened: 
Oct 28, 2012

سید جلال حسینی به حمل مواد مخدر محکوم شد. سید جلال حسینی در ملا عام اعدام نشد.

Status: 
3
Were You a Witness?: 
2
Source
City: 
Province: 

گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ٠٢٠

Date When It Happened: 
Nov 07, 2012

فرد ناشناس به جرمی ناشناخته محکوم شد. فرد ناشناس در ملا عام اعدام نشد.

Status: 
3
Were You a Witness?: 
2
Source
City: 
Province: 

گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ٠٠٤

Date When It Happened: 
Oct 28, 2012

قادر ملکی به حمل مواد مخدر محکوم شد. قادر ملکی در ملا عام اعدام نشد.

Status: 
3
Were You a Witness?: 
2
Source
City: 
Province: 

گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ٠١٩

Date When It Happened: 
Nov 07, 2012

فرد ناشناس به جرمی ناشناخته محکوم شد. فرد ناشناس در ملا عام اعدام نشد.

Status: 
3
Were You a Witness?: 
2
Source
City: 
Province: 

گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ٠٠٣

Date When It Happened: 
Oct 28, 2012

اصغر فرجی نیری به حمل مواد مخدر محکوم شد. اصغر فرجی نیری در ملا عام اعدام نشد.

Status: 
3
Were You a Witness?: 
2
Source
City: 
Province: 

گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ٠١٨

Date When It Happened: 
Nov 07, 2012

فرد ناشناس به جرمی ناشناخته محکوم شد. فرد ناشناس در ملا عام اعدام نشد.

Status: 
3
Were You a Witness?: 
2
Source
City: 
Province: 

گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ٠١٧

Date When It Happened: 
Nov 07, 2012

فرد ناشناس به جرمی ناشناخته محکوم شد. فرد ناشناس در ملا عام اعدام نشد.

Status: 
3
Were You a Witness?: 
2
Source
City: 
Province: