قتل یک کارگر توسط ناجا ؛ مرگ زیر شکنجه اینبار در اهواز

بنا به گزارش فعالان حقوق بشری از اهواز جمیل سویدی کارگر یک کارگاه جوشکاری است و حدود یک ماه گذشته به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بود

هنوز از چگونگی و دلایل بازداشت این شهروند عرب گزارشی در دست نیست. بنا به گزارش های رسیده، خانواده جمیل سویدی طی یک ماه گذشته مراجعات مکرر اما بی نتیجه به مراکز امنیتی وانتظامی در اهواز داشته اند

Date When It Happened: 
Nov 16, 2012
Province: 
Status: 
Verified
City: 
Were You a Witness?: 
No

Add new comment