تبعید مدیرمسول موکریان به زندان تبریز

در آستانه نوروز خسرو کردپور، به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.

بر اساس گزارش رسیده به آژانس خبری موکریان از مهاباد، دیروز چهارشنبه 28 اسفند 1392 ماموران امنیتی خسرو کردپور، مدیرمسول موکریان را در آستاته عید نوروز به منظور اجرای حکم دادگاه بدوی، به زندان تبریز منتقل کرده اند.
به گزارش خبرنگار موکریان، انتقال این روزنامه نگار کرد بدون اطلاع وکلا و خانواده اش صورت گرفته و حتی اجازه جمع آوری وسایل شخصی را به او نداده اند. این در حالی است که به خسرو گفته اند برای رفتن به دادگاه خود را آماده کند.
خبرنگار موکریان در ادامه گزارش می افزاید؛ خسرو کردپور در حالی به زندان تبریز تبعید شده است که بیشتر از یک سال بود به همراه برادرش مسعود کردپور در بازداشت و زندان بودند. ابتدا در اسفند سال گذشته توسط ماموران اداره اطلاعات مهاباد بازداشت شدند، بیش از 4 ماه را در بازداشتگاه اداره اطلاعات مهاباد و ارومیه بدون تفهیم اتهام و حق استفاده از وکیل در شرایط بازداشت موقت سپری کردند سپس در تیرماه سال جاری آنان را به زندان مرکزی مهاباد منتقل کردند و بی آنکه برایشان قرار وثیقه صادر شود در شرایطی که زندانی بودند طی سه جلسه دادگاهی توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جوادی کیا، هر دو به اتهام ''اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام'' در مجموع به 9 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
تیم وکلای برادران کردپور در گفتگو با موکریان میگویند ''پرونده این دو روزنامه نگار هم اکنون برای تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حال رسیدگی است و حکم آنان هنوز قطعی نشده است''.
گزارشگر موکریان در پایان یادآور میشود که خسرو کردپور در دادگاه بدوی برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس، برای اتهام اجتماع و تبانی به 5 سال حبس تعزیری به همراه تبعید در زندان تبریز و پس از پایان 6 سال حبس به 2 سال اقامت اجباری در کرمان محکوم شده بود و برادرش مسعود کردپور برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه حبس و برای اتهام اجتماع و تبانی به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. شایان ذکر است، کردپورها و تیم وکلایشان به حکم صادره اعتراض کرده اند ولی تاکنون پاسخی در رابطه با این حکم به آنان ابلاغ نشده است.
هم اکنون خسرو کردپور در بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز نگهداری میشود و مسعود کردپور همچنان در زندان مرکزی مهاباد زندانی میباشد.

Date When It Happened: 
Mar 20, 2014
Province: 
Status: 
Verified
City: 
Were You a Witness?: 
No

Add new comment