یاسوج

IHRDC Report #125

Date When It Happened: 
دى 07, 1391

Unknown was convicted of rape. Unknown was publicly executed.

Status: 
3
Were You a Witness?: 
2
/ خبر
City: 

IHRDC Report #124

Date When It Happened: 
دى 07, 1391

Unknown was convicted of rape. Unknown was publicly executed.

Status: 
3
Were You a Witness?: 
2
/ خبر
City: 

بازداشت دانشجویی که لبهایش را دوخت

Date When It Happened: 
اسف 01, 1390

داریوش جلالی، دانشجوی دانشگاه یاسوج ، که سال گذشته به مدت سه ماه به زندان افتاده بود، در اعتراض روز ۳۰ بهمن‌ماه دهانش را دوخت."
وی در هنگام این حرکت اعتراضی بیانیه‌ای منتشر کرده که در بخشی از آن آمده است :"اما چرا بدین شیوه معترضم؟ چرا با دهان بسته؟ چرا با پای در زنجیر نشسته؟ دهان خود را دوخته ام، چرا که فریاد تظلم خواهی ام را کسی نشنید. پای خود بسته ام چرا که دویدنم به جایی نرسید. هر چه فریاد زدم کسی نشنید، گفتم شاید سکوتم را بشنوند، هر چه دویدم کسی ندید، گفتم شاید به غل نشستنم را ببینند."

Status: 
3
/ خبر
City: