امنیت در دنیای مجازی

مقدمه

به درس سه از دوره امنیت در فضای مجازی نبض‌ایران خوش آمدید. در دو درس پیش به شناخت تهدیدها و امنیت رایانه پرداختیم. حال وقت آن رسیده تا کمی درباره امنیت اطلاعات و داده‌های موجود در رایانه و دستگاه‌های هوشمند صحبت کنیم. چه کنشگر اجتماعی/سیاسی باشید یا خبرنگار و یا یک شهروند عادی، دستگاه‌های رایانه‌ای که استفاده می‌کنید حاوی اطلاعات سودمندی در مورد کار یا زندگی‌تان است و احتمالا نفوذگرانی آن بیرون مایل به در اختیار گرفتن آن اطلاعات هستند. به همین دلیل، شما می‌بایست از اطلاعات و داده‌های‌تان محافظت کنید.

ربایندگان از دو راه کلی ممکن است به اطلاعات شما دسترسی پیدا کنند.

  1. نخست به صورت فیزیکی، یعنی رایانه یا دستگاه هوشمندتان را به سرقت ببرند یا آن را ضبط کنند.
  2. دوم، از طرق الکترونیک، مثلاً از طریق اینترنت یا راه‌های ارتباطی دیگر.

یک طرح امنیتی مناسب می‌بایست هر دو این موارد را در نظر بگیرد.

شما می‌بایست هم از رایانه خود چنان مراقبت کنید که نفوذ از راه دور را هرچه بیشتر برای ربایندگان دشوار سازید و هم با مخفی‌سازی و رمزگذاری اطلاعات، تا حد امکان دسترسی به آن را در صورت در اختیار گرفتن رایانه توسط شخص ناصالح مشکل کنید.

یک طرح امنیتی مناسب، مکان نگهداری اطلاعات را نیز به دقت مورد توجه قرار می‌دهد. بسته به نوع استفاده و نگرانی‌های امنیتی، شما می‌توانید اطلاعات را در رایانه شخصی، حافظه‌های قابل حمل یا در ابر‌های اینترنتی ذخیره سازید. هریک از این راه‌حل‌ها نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد، به گونه‌ای که تنها با سبک و سنگین کردن وضعیتی که در آن قرار دارید می‌شود گزینه مناسب را انتخاب کرد.