مشارکت زنان

برپایه اصل ۲۱ قانون اساسی ایران، «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.» در عمل اما، فرصت‌های پیش روی زنان برای مشارکت در جامعه محدود است و جایگاه زن در امور حکومتی و نیروی کار دست‌کم گرفته می‌شود.

آیا در داستان نگفته‌ای از مشارکت زنان ایرانی در جامعه دارید؟ آن را با دنیا به اشتراک بگذارید.