پاسخگو سازی

پاسخگو سازی (یا مسئولیت‌پذیری) یعنی دولتیان وظیفه داشته باشند پاسخگوی اعمالی باشند که به خواسته‌ها و نیازهای شهروندان ربط پیدا می‌کند. در این میان نقش شهروندان ترغیب مقامات به قبول مسئولیت نسبت به نیازهای واقعی آنان است. برای اطلاعات بیشتر این کارتون را تماشا کنید.

آیا در داستان نگفته‌ای از پاسخگو سازی در ایران دارید؟ آن را با دنیا به اشتراک بگذارید.