کودک و مسئولیت کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی

1391/06/08

در این مقاله حقوقی که برای مرکز اسناد حقوق بشر ایران نوشته شده است، وکیل پایه یک دادگستری محمد حسین نیری توضیح می دهد که چرا قانون جدید مجازات اسلامی، برخلاف آنچه ادعا می شود، به اعدام نوجوانان در ایران خاتمه نمی دهد.

منبع: 
اهداف مرکز اسناد حقوق بشر ایران