آزمون – گردآوری اسناد به صورت صوتی، فیلم و عکس

Primary tabs

مقدمه

حال که به گردآوری اسناد به صورت صوتی، فیلم و عکس پرداختيم، بياييد دانسته های شما را با آزمونی بسنجيم. اگر در آزمون قبول نشديد نگران نباشيد. می‌توانيد دوباره آن را بگذرانيد. مهم، درک مطالب است.

پرسش ها:5
در دسترس:همیشه
حداقل نمره قبولی:75 %
بازگشت به مراحل قبلی:مجاز