آزمون – چگونه از منابع عمومی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده کنیم؟

Primary tabs

مقدمه

حال که یاد گرفتیم چگونه از منابع عمومی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده کنیم، بياييد دانسته های‌تان را با یک آزمون بسنجيم. اگر در آزمون قبول نشديد نگران نباشيد. می‌توانيد دوباره آن را بگذرانيد. مهم، درک مطالب است.

پرسش ها:4
در دسترس:همیشه
حداقل نمره قبولی:75 %
بازگشت به مراحل قبلی:مجاز