آزمون – یادگیری مفاهیم و اصول ابتدایی

Primary tabs

مقدمه

حال که با مفاهیم و اصول ابتدایی مستندسازی آشنا شدیم، بياييد دانسته های‌تان را با یک آزمون بسنجيم. اگر در آزمون قبول نشديد نگران نباشيد. می‌توانيد دوباره آن را بگذرانيد. مهم، درک مطالب است.

پرسش ها:7
در دسترس:همیشه
حداقل نمره قبولی:75 %
بازگشت به مراحل قبلی:مجاز