بازداشت ها به شاعران رسید

بازداشت های اطلاعات سپاه به شاعران رسید؛ مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، دو شاعر جوانی هستند که در روزهای اخیر دستگیر شده اند و از ۱۶ آذر ماه در بند ۲ الف سپاه زندانی هستند.

تاریخ وقوع: 
دى 04, 1392
استان: 
وضعیت: 
تایید شده
شهر: 
آیا خوتان شاهد این واقعه بوده اید؟: 
خبر

نظر دهید