بستری شدن محمدحسین رضایی به جهت فشارهای وارده از طرف مقامات قضایی برای دستگیری پسرش

در پی تهدیدهای مکرر وزارت اطلاعات برای خانواده امیر رضایی وبنگار،کنشگر سیاسی و فعال حقوق بشر که دوران آزادی مشروط را سپری مینمود و چندی پیش در پی احضاریه قاضی پیرعباسی و احضار وی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران متواری شده بود،محمد حسین رضایی پدر نامبرده ابتدا توسط حوزه قضایی نظارت بر زندان و در پی ان توسط وزارت اطلاعات احضار گردید.که پیامد این فشارها توسط سازمانهای مذکور محمدحسین رضایی که از بیماری قلبی رنج می برد ۲۴ اسفندماه در بخش قلب بیمارستان جوادالائمه بستری گردید.به گفته مادر امیرپس از متواری شدن وی مامورینی که جهت بازرسی منزل و لوازم شخصی او مراجعه نمودند ضمن برخورد بسیار زننده ای که با اهالی منزل داشتند کامپیوتر شخصی و تمام کاغذها و نوشته های وی را با خود بردند و در جواب درخواست حکم بازرسی منزل و اینکه چه مرجعی حکم را صادر نموده نه تنها حکمی به ما نشان ندادند بلکه تنها به نشان دادن کارت شناسایی خود انهم برای لحظه ای کوتاه بصنده کردند که ما حتی متوجه اسامی مامورین نشویم!

تاریخ وقوع: 
آذر 07, 1392
استان: 
وضعیت: 
مرور نشده
طبقه‌بندی: 
شهر: 
آیا خوتان شاهد این واقعه بوده اید؟: 
بله

نظر دهید