دانشجوی ستاره‌دار: #021

نام: احمد عبادی نسب
اجازه‌ی رسانه‌ای شدن: «نامشخص»
تاريخ تولد: «نامشخص»
محل زندگي: «نامشخص»
رتبه: «نامشخص»
دانشگاه مقطع پیش: «نامشخص»
تاريخ وقوع: «نامشخص»
نوع محرومیت: «نامشخص»
منبع: «نامشخص»

تاریخ وقوع: 
مهر 29, 1392
استان: 
وضعیت: 
تایید شده
طبقه‌بندی: 
شهر: 
آیا خوتان شاهد این واقعه بوده اید؟: 
خبر

نظر دهید