زندانيان سياسي-عقيدتي - #150

نام: امیر کرمی
تاريخ تولد: «نامشخص»
محل زندگي: «نامشخص»
تحصيلات: «نامشخص»
مقطع تحصيلي / دانشگاه: «نامشخص»
طبقه (دانشجو، مذهبي، مدني، سياسي يا غيره): مذهبی: بهایی
سمت در انتخابات 88: «نامشخص»
تاريخ بازداشت/زندانی شدن: «نامشخص»
محل بازداشت: «نامشخص»
محل نگهداری در دوره‌ی بازداشت/زندان: «نامشخص»
تاريخ آزادي/مرخصی: «نامشخص»
اتهام/جرم: «نامشخص»
حكم: «نامشخص»
وضعيت فعلي: «نامشخص»
وكيل: «نامشخص»
قاضي دادگاه انقلاب: «نامشخص»
دادستان دادگاه انقلاب: کاظم موسوی‌تبار
قاضی دادگاه تحدیدنظر: «نامشخص»
قاضي دادگاه عمومي: «نامشخص»
دادستان دادگاه عمومي: «نامشخص»
مسول زندان/بازداشت: «نامشخص»
توضيحات: «نامشخص»

تاریخ وقوع: 
مهر 23, 1392
استان: 
وضعیت: 
تایید شده
آیا خوتان شاهد این واقعه بوده اید؟: 
خبر

نظر دهید