عدنان حسن‌پور بە زندان زابل تبعید شد

خبرگزاری هرانا – عدنان حسن‌پور روزنامە نگار زندانی کرد بعد از هفت سال زندان در سنندج برای ادامە محکومیتش بە زندان زابل تبعید شد.

تاریخ وقوع: 
اسف 02, 1392
استان: 
وضعیت: 
تایید شده
آیا خوتان شاهد این واقعه بوده اید؟: 
خبر

نظر دهید