محکومیت یک شهروند بهایی به ۵ سال زندان

طلوع گلکار شهروند بهایی ساکن تهران به اتهام ارتباط با دانشگاه مجازی بهاییان به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

تاریخ وقوع: 
بهم 02, 1392
استان: 
وضعیت: 
تایید شده
شهر: 
آیا خوتان شاهد این واقعه بوده اید؟: 
خبر

نظر دهید