پس از احضار حیات جهاندیده توسط دادگاه انقلاب تا کنون هیچ اطلاعی از وی در دست نیست

در گفتگو با پدر حیات جهاندیده وی بیان نمود پسرش چند ماه پیش که پسرش توسط دادگاه انقلاب مشهد احضار شده بود تا کنون هیچ اطلاعی در دست نیست.وی با اشاره به اینکه پس از مراجعه به دادگاه برای کسب اطلاع از وضعیت فرزندش نتیجه ای عاید وی نگردید، با مراجعه به نهاد های دیگر منجمله زندان وکیل اباد مشهد نیز کماکان محل بازداشت وی نامعلوم است. حیات جهاندیده دانشجوی الکترونیک مشهد که اواسط سال هشتاد و چهار با حکم انتشار اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی مدت دو سال را در زندان مرکزی مشهد سپری کرده برای بار دوم توسط دادگاه انقلاب احضار گردید و تا کنون از مکان و سلامت وی هیچ اطلاعی در دست نیست.

تاریخ وقوع: 
آبا 05, 1392
استان: 
وضعیت: 
مرور نشده
شهر: 
آیا خوتان شاهد این واقعه بوده اید؟: 
بله

نظر دهید