یک هفته بی خبری از وضعیت نویسنده و افسر ارتش

با گذشت یک هفته از بازداشت دکتر رامین ابدالیان ایرانشاهی، کارشناس ارشد هوا و فضا هیچ اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست.

تاریخ وقوع: 
دى 18, 1392
استان: 
وضعیت: 
تایید شده
آیا خوتان شاهد این واقعه بوده اید؟: 
خبر

نظر دهید