تشکیل گروه‌های حمایتی اثربخش

1394/01/03
موضوع: 

اگر فردی هستید که به جامعه خود اهمیت داده و می‌کوشد دیگران را در تلاش‌های انجام شده برای برطرف کردن نیازهای جامعه یاری و رهبری کند، این دوره آموزشی برای شما سودمند خواهد بود. دوره آموزشی تشکیل گروه‌های حمایتی اثربخش مروری است بر این امر که چرا گروه‌های مذکور عوامل اصلی برطرف کردن نیازهای اجتماع هستند، چگونه می‌توان به عنوان رهبر گروه فعالیت کرد، و ویژگی‌های گروه‌های اثربخش کدام اند.