راه‌کارهای مرتبط با پایش ارائه خدمات عمومی

1392/12/09
موضوع: 

وظیفه اصلی هر حکومتی فراهم ساختن خدمات عمومی برای شهروندانش است. صرف نظر از این‌که موضوع آموزش و پرورش باشد، بهداشت، امنیت، آب و فاضلاب یا محیط زیست، مسئولان تصمیم می‌گیرند که منابع کشور کجا و چگونه اختصاص یابد تا این خدمات ارائه شود. راهنمای نبض‌ایران زیر عنوان «مسئولیت ارائه خدمات عمومی در ایران» چگونگی ارائه خدمات عمومی در سطح محلی در کشور را شرح داده، توضیح می‌دهد چه کسی مسئول چه کاری است.

در هر مورد با روش‌های متفاوتی می‌توان کیفیت ارائه خدمات را پایش کرد. از این میان نبض‌ایران بر دو راه‌کار خاص تمرکز می‌کند: «روش کارت گزارش شهروندی» و «روش برگه امتیاز محلی». 

کارت گزارش شهروندی، شهروندان و مقامات محلی را از نظر مردم درباره کیفیت ارائه خدمات آگاه می‌کند. جزوه نبض‌ایران، نقاط قوت و چالش کارت گزارش شهروندی، برخی مزایا و معایب راه‌اندازی پروژه‌های گزارش شهروندی برای پایش ارائه خدمات عمومی را شرح می‌دهد.

روش برگه امتیاز محلی ابزاری مشارکتی برای ارزیابی و پایش با اتکا بر نظر کل اجتماع است. این ابزار شهروند را قادر می‌کند تا کیفیت خدمات عمومی را بسنجد. عموم مردم از این طریق می‌توانند صدای خود را تقویت کرده، خواستار بهبود ارائه خدمات شوند. جزوه نبض‌ایران، نقاط قوت و چالش‌های برگه امتیاز محلی، برخی مزایا و معایب راه‌اندازی این‌گونه پروژه‌ها برای پایش ارائه خدمات عمومی را شرح می‌دهد.

«راهنمای جیبی - پایش کیفیت ارائه خدمات عمومی» ابزار ساده و سریع و کارآمدی است برای پایش ارائه خدمات دولتی.