نامه سرگشاده گزارشگران بدون مرز به هشت نامزد یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران

در این نامه سرگشاده، گزارشگران بدون مرز از نامزدهای ریاست جمهوری ایران می خواهند نسبت به آزادی اطلاعات و اطلاع رسانی از خود تعهد نشان دهند.

منبع: 
گزارشگران بدون مرز