کاربرد مؤثر داده در حمایتگری - جزوه آموزشی نبض‌ایران ۱۳۹۴

1394/07/14
موضوع: 

داده قابل اتکاء ابزار قدرتمندی است که کنشگر برای تغییر باید از آن استفاده کند. استفاده مؤثر از داده برای آگاهی‌رسانی و ارائه اطلاعات کلیدی درباره مسائل عمومی می‌تواند خط مشی و رفتار جمعی را تغییر دهد. کنشگران موفق در سرتاسر دنیا، داده و اطلاعات را به سان ابزاری می‌بینند که به کمک آن می‌توان دیگران را همراه و حمایت عمومی جلب کرده و افکار عمومی را آگاه کنند. در ضمن با ارائه اطلاعات می‌توان بر تصمیم‌گیران تأثیر گذاشت، جامعه را تغییر داد و حکومت‌ را نسبت به اعمال و تعهداتش مسئولیت‌پذیرتر کرد. با این حال برای دست‌یابی به تغییر واقعی باید فهمید که داده و اطلاعات را چه زمانی و چگونه می‌توان به عنوان مدرکی برای اثبات حقیقت و افشای واقعیت به کار برد.