نقشه موارد نقض حقوق بشر در ایران

1396/06/02

این صفحه نقشه گزارش‌های نقش حقوق بشر در ایران را نمایش می‌دهد که بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ گردآوری شده‌اند؛ زیر آن جدول گزارش‌ها آورده شده است. این نقشه بر پایه گزارش‌هایی که کاربران در کنار سازمان‌های مدافع حقوق بشری، همچون مرکز اسناد حقوق بشر ایران به نبض‌ایران ارسال کرده بودند تهیه شده. این پروژه و نقشه پویای موارد نقض حقوق بشر متوقف شده، و نبض‌ایران دیگر امکان ثبت گزارش‌های نقض حقوق بشر را ندارد. با این حال، اطلاعات گرد آمده بر روی وب‌سایت باقی خواهد ماند.

فهرست گزارش‌های نقض حقوق بشر

منبع خبر‬‎ تاریخ وقوع طبقه بندی شهر استان منبع وضعیت
گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ١٠٩ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ منع دادگاه علنی عادلانه منع دادگاه علنی عادلانه, کشتن فراقانونی/ محرومیت خودسرانه و یا غیرقانونی از زندگی اصفهان‎ اصفهان‎ مرکز اسناد حقوق بشر ایران تایید شده
بازداشت یک معلم اهل اشنویه ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ دستگیری و حبس های مبتنی بر انگیزه های سیاسی, تبعیض برمبنای مذهب یا قومیت, دستگیری یا حبس خودسرانه, منع دسترسی به نماینده حقوقی ارومیه آذربایجان غربی NNS ROJ تایید شده
گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ١١١ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ منع دادگاه علنی عادلانه منع دادگاه علنی عادلانه, کشتن فراقانونی/ محرومیت خودسرانه و یا غیرقانونی از زندگی اصفهان‎ اصفهان‎ مرکز اسناد حقوق بشر ایران تایید شده
گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ١٠٦ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ منع دادگاه علنی عادلانه منع دادگاه علنی عادلانه, کشتن فراقانونی/ محرومیت خودسرانه و یا غیرقانونی از زندگی اصفهان‎ اصفهان‎ مرکز اسناد حقوق بشر ایران تایید شده
گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ١٠٨ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ منع دادگاه علنی عادلانه منع دادگاه علنی عادلانه, کشتن فراقانونی/ محرومیت خودسرانه و یا غیرقانونی از زندگی اصفهان‎ اصفهان‎ مرکز اسناد حقوق بشر ایران تایید شده
گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ١١٠ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ منع دادگاه علنی عادلانه منع دادگاه علنی عادلانه, کشتن فراقانونی/ محرومیت خودسرانه و یا غیرقانونی از زندگی اصفهان‎ اصفهان‎ مرکز اسناد حقوق بشر ایران تایید شده
گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ١٠٥ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ منع دادگاه علنی عادلانه منع دادگاه علنی عادلانه, کشتن فراقانونی/ محرومیت خودسرانه و یا غیرقانونی از زندگی اصفهان‎ اصفهان‎ مرکز اسناد حقوق بشر ایران تایید شده
گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ١٠٤ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ منع دادگاه علنی عادلانه منع دادگاه علنی عادلانه, کشتن فراقانونی/ محرومیت خودسرانه و یا غیرقانونی از زندگی کاشان اصفهان‎ مرکز اسناد حقوق بشر ایران تایید شده
گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ١٠٢ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ منع دادگاه علنی عادلانه منع دادگاه علنی عادلانه, کشتن فراقانونی/ محرومیت خودسرانه و یا غیرقانونی از زندگی ارومیه آذربایجان غربی مرکز اسناد حقوق بشر ایران تایید شده
گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ١٠١ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ منع دادگاه علنی عادلانه منع دادگاه علنی عادلانه, کشتن فراقانونی/ محرومیت خودسرانه و یا غیرقانونی از زندگی ارومیه آذربایجان غربی مرکز اسناد حقوق بشر ایران تایید شده
گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ١٠٣ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ منع دادگاه علنی عادلانه منع دادگاه علنی عادلانه, کشتن فراقانونی/ محرومیت خودسرانه و یا غیرقانونی از زندگی ارومیه آذربایجان غربی مرکز اسناد حقوق بشر ایران تایید شده
آیت‌الله جنتی: فتنه‌گران حتی توهم حضور در انتخابات را هم نداشته باشند ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ایجاد اختلال یا منع حق مبارزه انتخاباتی, ایجاد اختلال یا منع حق نامزدی برای انتخابات تهران تهران بی بی سی فارسی تایید شده
روایت یک شاهد عینی از مراسم چهلم ستار بهشتی ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ منع حق اعتراضات/اجتماعات مسالمت آمیز, ارعاب/تهدید تهران تهران بی بی سی فارسی تایید شده
هرانا؛ بازداشت و انتقال فعال سیاسی اهل تبریز به زندان ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ دستگیری و حبس های مبتنی بر انگیزه های سیاسی, منع دادگاه علنی عادلانه منع دادگاه علنی عادلانه تبریز آذربایجان شرقی هرانا تایید شده
سعید حائری برای دو سال حبس به زندان اوین رفت ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ دستگیری و حبس های مبتنی بر انگیزه های سیاسی, منع دادگاه علنی عادلانه منع دادگاه علنی عادلانه تهران تهران هرانا تایید شده
3 سال حبس، حکم اخراج از دانشگاه و محرومیت از تحصیل برای حامد امیدی فعال دانشجویی ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ دستگیری و حبس های مبتنی بر انگیزه های سیاسی, دستگیری یا حبس خودسرانه, تبعیض سیاسی دراشتغال یا تحصیل تهران تهران ‎‎Fozoole Mahaleh فضول محله‎‎ تایید شده
دادستان تهران: ۲۸ نفر مرتبط با شبکه‌های ضد انقلاب دستگیر شدند ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ سانسور/حمله به آزادی بیان, دستگیری یا حبس خودسرانه تهران تهران فارسی BBC تایید شده
گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ١٠٠ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ منع دادگاه علنی عادلانه منع دادگاه علنی عادلانه, کشتن فراقانونی/ محرومیت خودسرانه و یا غیرقانونی از زندگی سمنان سمنان مرکز اسناد حقوق بشر ایران تایید شده
گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ٠٩٧ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ منع دادگاه علنی عادلانه منع دادگاه علنی عادلانه, کشتن فراقانونی/ محرومیت خودسرانه و یا غیرقانونی از زندگی زاهدان سیستان و بلوچستان مرکز اسناد حقوق بشر ایران تایید شده
گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ٠٩٩ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ منع دادگاه علنی عادلانه منع دادگاه علنی عادلانه, کشتن فراقانونی/ محرومیت خودسرانه و یا غیرقانونی از زندگی زاهدان سیستان و بلوچستان مرکز اسناد حقوق بشر ایران تایید شده
گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ٠٩٨ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ منع دادگاه علنی عادلانه منع دادگاه علنی عادلانه, کشتن فراقانونی/ محرومیت خودسرانه و یا غیرقانونی از زندگی زاهدان سیستان و بلوچستان مرکز اسناد حقوق بشر ایران تایید شده
بازداشت دوباره سردار مدحی پس ار 15 ماه سکوت ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ دستگیری یا حبس خودسرانه, منع دادگاه علنی عادلانه منع دادگاه علنی عادلانه تهران تهران بازتاب تایید شده
گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ٠٩٥ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ منع دادگاه علنی عادلانه منع دادگاه علنی عادلانه, کشتن فراقانونی/ محرومیت خودسرانه و یا غیرقانونی از زندگی کرمانشاه کرمانشاه مرکز اسناد حقوق بشر ایران تایید شده
گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ٠٩٤ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ منع دادگاه علنی عادلانه منع دادگاه علنی عادلانه, کشتن فراقانونی/ محرومیت خودسرانه و یا غیرقانونی از زندگی کرمانشاه کرمانشاه مرکز اسناد حقوق بشر ایران تایید شده
گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ٠٩٦ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ منع دادگاه علنی عادلانه منع دادگاه علنی عادلانه, کشتن فراقانونی/ محرومیت خودسرانه و یا غیرقانونی از زندگی کرمانشاه کرمانشاه مرکز اسناد حقوق بشر ایران تایید شده
گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ٠٩٣ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ منع دادگاه علنی عادلانه منع دادگاه علنی عادلانه, کشتن فراقانونی/ محرومیت خودسرانه و یا غیرقانونی از زندگی کرمانشاه کرمانشاه مرکز اسناد حقوق بشر ایران تایید شده
پليس فتا يک فعال سياسی را بازداشت کرد ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ دستگیری و حبس های مبتنی بر انگیزه های سیاسی, سانسور/حمله به آزادی بیان, دستگیری یا حبس خودسرانه, منع دادگاه علنی عادلانه منع دادگاه علنی عادلانه اهواز خوزستان رادیو زمانه تایید شده
امید دهدارزاده از اعضای سازمان جوانان حزب پان ایرانیست بازداشت شد ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ دستگیری و حبس های مبتنی بر انگیزه های سیاسی اهواز خوزستان هرانا تایید شده
تلاش برای دریافت رضایت اجباری از مادر ستار بهشتی در پی قتل او در بازداشتگاه ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ سانسور/حمله به آزادی بیان, ارعاب/تهدید تهران تهران سحام نیوز تایید شده
هفته گذشته، فیروزه طبیعی، مادر دو کودک خردسال، جهت اجرای حکم محکومیت شش سال و سه ماه یک روز خود بازداشت گردید. ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ دستگیری و حبس های مبتنی بر انگیزه های سیاسی, منع دسترسی به نماینده حقوقی, منع دادگاه علنی عادلانه منع دادگاه علنی عادلانه تهران تهران تایید شده
گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ٠٩٠ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ منع دادگاه علنی عادلانه منع دادگاه علنی عادلانه, کشتن فراقانونی/ محرومیت خودسرانه و یا غیرقانونی از زندگی داراب فارس مرکز اسناد حقوق بشر ایران تایید شده
تبعید ابوالفضل عابدینی به زندان اهواز پس از شهادت در مورد شکنجه ستار بهشتی ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ سانسور/حمله به آزادی بیان, منع دسترسی به نماینده حقوقی, شکنجه/رفتار تحقیرآمیز اهواز خوزستان بامداد نیوز تایید شده
گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ٠٩٢ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ منع دادگاه علنی عادلانه منع دادگاه علنی عادلانه, کشتن فراقانونی/ محرومیت خودسرانه و یا غیرقانونی از زندگی ارومیه آذربایجان غربی مرکز اسناد حقوق بشر ایران تایید شده
گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ٠٨٩ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ منع دادگاه علنی عادلانه منع دادگاه علنی عادلانه, کشتن فراقانونی/ محرومیت خودسرانه و یا غیرقانونی از زندگی داراب فارس مرکز اسناد حقوق بشر ایران تایید شده
گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به شماره ٠٩١ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ منع دادگاه علنی عادلانه منع دادگاه علنی عادلانه, کشتن فراقانونی/ محرومیت خودسرانه و یا غیرقانونی از زندگی ارومیه آذربایجان غربی مرکز اسناد حقوق بشر ایران تایید شده