اخبا مشارکت زنان

این هفته با حقوق بشر در ایران آزادی مطبوعات ۲۵ تیر، هفت خبرنگار وب‌سایت مجذوبان نور در مجموع به ۵۶ سال زندان محکوم شدند، جرم‌شان تشکیل گروه غیرقانونی مجذوبان نور به قصد بر هم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، و توهین به رهبری است. رضا سروستانی، مدیر وب‌سایت مجذوبان نور به ۱۰ سال، و رضا انتصاری،...
برای زن ایرانی تلاش در راه کسب حقوق برابر نخستین و مهم‌ترین گام در نبرد بر سر حقوق خود است. تبعیض علیه زنان در ایران از حمایت قانونی برخوردار است که برپایه شریعت اسلام بنا شده. زنان از کسب مناسب سطح بالای حکومتی یا اشغال کرسی‌های دادرسی برحذر شده‌اند و شهادت‌شان نصف شهادت مردان ارزش دارد. برابری...
این هفته با حقوق بشر در ایران تعداد دفعاتی که خبرنگاران و وبلاگ‌نویسان ماه‌ها بدون محاکمه زندانی شده یا مواردی که افراد با وجود وخامت اوضاع سلامتی‌شان از دریافت خدمات درمانی مورد نیاز در زندان محروم مانده‌اند، حاکی از ادامه روند تضییع حقوق زندانیان در ایران است. این هفته، مسئولان امنیتی عبدالغفور...
این هفته با حقوق بشر در ایران مصادف با روز زن (٨ مارس)، اعتراض دانشجویان در خوابگاه چمران علیه مقررات جدید منبع ورود به خوابگاه پس از ساعت ٩:٣٠ شب با سرکوب حراست دانشگاه روبرو شد. خوابگاه چمران یکی از خوابگاه‌های دخترانه دانشگاه تهران است. با وجود حمله نیروهای لباس شخصی و حراست دانشگاه به معترضین،...
این هفته با حقوق بشر در ایران 16 بهمن، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران، در گفتگوئی پیرامون گزارش سوم خود درباره نقض حقوق بشر در ایران، مواردی از جمله، آزار بهائیان، بازداشت روزنامه نگاران و وب لاگ نویسان، محدودیت ها بر سر فعالیت اجتماعات و اتحادیه های صنفی و هرچه بیشتر شدن تبعیضات...
این هفته با حقوق بشر در ایران دوم بهمن ماه، چهار نماینده مجلس به منظور بررسی انتقاد گروه‌های حقوق بشری از وضعیت زندانیان از زندان اوین بازدید کردند. این انتقادات شامل گزارشات مربوط به آزار و شکنجه زندانیان و همچنین عدم دسترسی به خدمات درمانی مورد نیاز آنان می شود. در پی این بازدید، یکی از نمایندگان...