آزمون – یادگیری مفاهیم و اصول ابتدایی

Primary tabs

پرسش 1 از 7
فارسی

پی‌گیری دادگاه یک خبرنگار از لحظه‌ای که بازداشت می‌شود تا زمانی که رای دادگاه صادر می‌شود را می‌توان دوران دیدبانی نامید.