آزمون: درک مبانی جمع‌سپاری

Primary tabs

پرسش 1 از 8
فارسی

هنگام انجام جمع‌سپاری، بررسی کدام ویژگی اطلاعات مهم است:

دقت

بی‌طرفی

عینیت گرایی

همه موارد بالا