آزمون: بررسی زمینه اطلاعات

Primary tabs

پرسش 1 از 11
فارسی

هنگام بررسی زمینه کار، بایستی اطلاعات را از چشم‌اندازی نگاه کنید که فقط بخش محدود و کوچکی از تصویر را به شما نشان دهد.

درست

نادرست