کمپین‌های حمایتی موفق - راهنمای گام به گام (انیمیشن)

1394/01/03
موضوع: 

هر کمپین حمایتی موفق به یک طرح و برنامه منسجم نیاز دارد. مشکلات کدام‌ها هستند و شما چه اهدافی در سر دارید؟ از گروه‌های هدف، کدام متحدان‌ شما هستند و کدام از مخالفین‌تان؟ آیا منابع و راه‌کارهای لازم برای دست‌یابی به اهداف‌تان را در اختیار دارید؟ این انیمیشن کوتاه، به صورت گام‌ به گام، شما را در پاسخ‌دادن به پرسش‌های بالا همراهی می‌کند تا بتوانید یک کمپین حمایتی موفق طراحی کنید.