انیمیشن: نقش شوراهای شهر و روستا در زندگی ما چیست و چرا اهمیت دارد؟

در مورد انتخابات شوراهای شهر و روستا زیاد شنیده‌ایم، اما نقش شوراها در زندگی روزمره ما چیست و چرا اهمیت دارد؟ این انیمیشن وظایف و مسئولیت‌های شوراهای محلی در کشور را بر شمرده دلیل اهمیت آن‌ها را شرح می‌دهد.