کاریکاتور

کاریکاتور ازکیانوش رمضانی. شفافیت در روند کار دولت موجب جلب اعتماد عمومی شده، مشارکت مدنی را تشویق می‌کند. دسترسی عموم به اطلاعات عنصری...
30 بهمن 1391 | آزادی مدنی | کاریکاتور
کاریکاتور از کیانوش رمضانی.  
12 بهمن 1391 | آزادی مدنی | کاریکاتور
  کاریکاتور از کیانوش رمضانی.
14 دى 1391 | آزادی مدنی | کاریکاتور
کاریکاتور از کیانوش رمضانی.
21 آذر 1391 | آزادی مدنی, پاسخگو سازی | کاریکاتور
کیانوش رمضانی امروز 10 دسامبر، روز جهانی حقوق بشر است. سازمان ملل متحد، در ده دسامبر 1948، اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب رساند. معمولا...
14 آذر 1391 | آزادی مدنی | کاریکاتور
کیانوش رمضانی
23 آبان 1391 | آزادی مدنی | کاریکاتور
کیانوش رمضانی
5 آبان 1391 | آزادی مدنی | کاریکاتور
کیانوش رمضانی
21 مهر 1391 | آزادی مدنی | کاریکاتور
کیانوش رمضانی
10 مهر 1391 | آزادی مدنی | کاریکاتور
کیانوش رمضانی