پاسخگو سازی: منابع‎

جلسه با مسئولان فرصتی مغتنم است تا به طور بی‌واسطه آنان را در جریان مسئله قرار داده؛ از آنان در مورد موضوعی خاص اطلاعات کسب کرده یا...

نمایش به ترتیب موضوع

Aug 28, 2013 | Civil Liberties, Cartoon, Accountability
  کاریکاتور از کیانوش رمضانی علی جنتی، وزیر ارشاد، خواستار لغو سانسور پیش از نشر کتاب، و واگذاری مسئولیت آن به خود ناشران است. این اقدام...
Aug 28, 2013 | Civil Liberties, Fact Sheet, Accountability
این جدول، اعدامهای صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی ایران از اول فروردین 1392 تا به اکنون را مستند می کند. در این جدول، منابع رسمی، نیمه رسمی...
Aug 28, 2013 | Civil Liberties, Fact Sheet, Accountability
ین جدول، اعدامهای صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی ایران از میانه آذر 1389 تا به حال را مستند می کند. در این جدول، منابع رسمی و نیمه رسمی ذکر...
Aug 28, 2013 | Civil Liberties, Fact Sheet, Accountability
ا ین جدول، اعدامهای صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی ایران از اول فروردین 1391 تا به حال را مستند می کند. در این جدول، منابع رسمی و نیمه رسمی...
Aug 23, 2013 | Advocacy, Civil Liberties, Digital Security, Accountability, Nabz Bi-Weekly
این هفته با حقوق بشر در ایران اعدام‌ها ۳۰ مرداد، دو متهم به قتل، در شهرهای تبریز و جهرم در ملاء عام اعدام شدند. آزادی در محیط تحصیل ۳۰...
Aug 16, 2013 | Women's Participation, Advocacy, Civil Liberties, Digital Security, Accountability, Nabz Bi-Weekly
این هفته با حقوق بشر در ایران حقوق زندانیان ارژنگ داوودی دادگاه انقلاب بندرعباس، ۲۲ مرداد ماه، ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی را فرا خواند. او...
Aug 09, 2013 | Advocacy, Civil Liberties, Elections, Accountability, Nabz Bi-Weekly
این هفته با حقوق بشر در ایران محاکمات ۱۳ مرداد، دادگاه انقلاب سید احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، زندانی سیاسی را فراخواند. برخی...
Aug 02, 2013 | Advocacy, Civil Liberties, Digital Security, Elections, Accountability, Nabz Bi-Weekly
این هفته با حقوق بشر در ایران بازداشت خودسرانه وضعیت سه شهروند عرب اهوازی کماکان نامعلوم است. این افراد هشت ماه گذشته را بدون تفهیم اتهام...
Jul 27, 2013 | Advocacy, Civil Liberties, Elections, Accountability, Nabz Bi-Weekly
این هفته با حقوق بشر در ایران حقوق زندانیان دن کیلدی، نماینده کنگره آمریکا طی نامه‌ای خطاب به جان کری وزیر امور خارجه آن کشور از او خواست،...
Jul 19, 2013 | Women's Participation, Advocacy, Civil Liberties, Digital Security, Accountability, Nabz Bi-Weekly
این هفته با حقوق بشر در ایران آزادی مطبوعات ۲۵ تیر، هفت خبرنگار وب‌سایت مجذوبان نور در مجموع به ۵۶ سال زندان محکوم شدند، جرم‌شان تشکیل گروه...