پاسخگو سازی: منابع‎

جلسه با مسئولان فرصتی مغتنم است تا به طور بی‌واسطه آنان را در جریان مسئله قرار داده؛ از آنان در مورد موضوعی خاص اطلاعات کسب کرده یا...

نمایش به ترتیب موضوع

Jun 07, 2013 | Advocacy, Elections, Accountability, Manual
بنا نهادن «قواعد بازی» انتخابات برای همه احزاب سیاسی، نامزدها و شهروندان امری حیاتی محسوب می‌شود. انتخابات مردم‌سالار راه‌گشای رقابتی...
Jun 07, 2013 | Elections, Accountability, Multimedia
دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1392 با موضوع فرهنگ
Jun 07, 2013 | Elections, Accountability, Multimedia
اولین مناظره نامزدهای انتخابات 1392 با موضوع اقتصاد
Jun 04, 2013 | Elections, Accountability, International Conventions and Laws
اعلامیه اصول نظارت بین‌المللی بر انتخابات و آئين اجرائی برای ناظران بین‌المللی انتخابات برآمده از تلاش چندین ساله بیش از ۲۰ سازمان بین...
Jun 04, 2013 | Elections, Accountability, International Conventions and Laws
اصول رفتاری برای ناظران و شهروند دیدبان‌های بی‌طرف انتخاباتی
Jun 04, 2013 | Legal Document, Elections, Accountability
اعلالميه اصول نظارت بين المللي بر انتخابات اکتبر 2005 - نیو یورک
May 31, 2013 | Advocacy, Civil Liberties, Digital Security, Elections, Accountability, Nabz Bi-Weekly
این هفته با حقوق بشر در ایران   این هفته، همزمان با ادامه سرکوب رسانه‌ها، فیلترکردن سایت‌های اینترنتی و بازداشت روزنامه‌نگاران توسط جمهوری...
May 30, 2013 | Accountability, International Conventions and Laws
مطالب موسسه بین المللی دمکراسی و همیاری انتخاباتی از هرگونه منافع سیاسی و ملی مستقل است . دیدگاه هایی که در این نشریه می آید الزاما بازتاب...