پاسخگو سازی: منابع‎

جلسه با مسئولان فرصتی مغتنم است تا به طور بی‌واسطه آنان را در جریان مسئله قرار داده؛ از آنان در مورد موضوعی خاص اطلاعات کسب کرده یا...

نمایش به ترتیب موضوع

Feb 03, 2012 | Civil Liberties, Accountability
گزارشی از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد مرگ غیر عادلانه تعدادی از زندانیان عقیدتی و سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران.