پاسخگو سازی: منابع‎

جلسه با مسئولان فرصتی مغتنم است تا به طور بی‌واسطه آنان را در جریان مسئله قرار داده؛ از آنان در مورد موضوعی خاص اطلاعات کسب کرده یا...

نمایش به ترتیب موضوع

Mar 12, 2014 | Accountability, Manual
کارکرد اصلی هر دولتی ارائه خدمات عمومی به شهروندان است. مقامات دولتی تصمیم می‌گیرند که بودجه کشور را چگونه به مسائل مختلف از جمله آموزش،...
Mar 12, 2014 | Accountability, Manual
در یک نظام مردم‌سالار این شهروندان هستند که تصمیم می‌گیرند دولت چگونه باید درآمدهای عمومی را هزینه کند. مردم حق دارند از طریق نمایندگان...
Mar 12, 2014 | Advocacy, Accountability, Manual
در سراسر جهان، سازمان‌های مردم‌نهاد (یا سازمان غیر دولتی)(NGO) به دلیل توانایی در افزایش آگاهی مردم، بسیج شهروندان، و تشویق مسئولیت‌پذیری...
Mar 07, 2014 | Women's Participation, Civil Liberties, Accountability, Nabz Bi-Weekly
این هفته با حقوق بشر در ایران حقوق زن هشتم ماه مارس، بانوان در همه کشور‌ها روز جهانی زن را به افتخار زنانی که هر روزه با امید ساختن جهانی...
Mar 06, 2014 | Accountability, Multimedia
مسئولیت‌پذیری یعنی دولتیان وظیفه داشته باشند پاسخگوی اعمالی باشند که به خواسته‌ها و نیازهای شهروندان ربط پیدا می‌کند. در این میان نقش...
Feb 28, 2014 | Elections, Accountability, Other
این مجموعه از نتایج رسمی اعلام شده انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲ در وب‌گاه رسمی وزارت کشور منتشر شده و پیش از آن‌که دسترسی به آن محدود به...
Feb 28, 2014 | Accountability, Tips and Tools
شهروندان می‌توانند دولتمردان را نسبت به تعهدات‌شان در احترام‌، تصریح و اجرای حقوق و التزاماتی که به موجب قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی...
Feb 28, 2014 | Accountability, Tips and Tools
شهروندان می‌توانند بر کیفیت اجرای سیاست‌های رسمی توسط دولت نظارت کنند. این گونه نظارت بر روند‌های سیاسی غالباً به نظارت بر انجام وعده‌های...
Feb 25, 2014 | Advocacy, Civil Liberties, Accountability, Nabz Bi-Weekly
آزادی بیان وقتی صحبت از آزادی بیان به میان آید، ایران در رده ۱۷۴ از ۱۷۹ کشور جهان قرار می‌گیرد. امکان بیان آزاد نقطه نظرات و عقاید سیاسی از...
Feb 11, 2014 | Cartoon, Accountability
کاریکاتور ازکیانوش رمضانی. درحالی‌که مردم ایران از زمان به روی کار آمدن جمهوری اسلامی شاهد پیشرفت‌هایی در زمینه‌هایی همچون خدمات درمانی و...