کنشگری مدنی: منابع‎

جلسه با مسئولان فرصتی مغتنم است تا به طور بی‌واسطه آنان را در جریان مسئله قرار داده؛ از آنان در مورد موضوعی خاص اطلاعات کسب کرده یا...

نمایش به ترتیب موضوع

Sep 15, 2016 | Advocacy, Multimedia
پیش‌درآمدی بر آموزش بزرگسالان - اهداف و نتایج یادگیری بزرگسالان اطلاعات را به گونه‌ای متفاوت نسبت به کودکان و نوجوانان جذب کرده، نحوه...
Sep 08, 2016 | Advocacy, Accountability, Manual
ابزارها و روش‌های متنوعی وجود دارد که کنشگران به کمک آن می‌توانند دولت را پاسخ‌گو و مسئولیت‌پذیرتر کنند. داده یکی از قدرتمندترین این...
Feb 25, 2016 | Women's Participation, Advocacy, Analysis, Elections
شبکه حساب‌های کاربری فعال در بحث زنان و انتخابات به صورت منسجم پراکنده نشده، بلکه از خوشه‌های به هم متصل تشکیل شده است. کاربران در محیط...
Feb 24, 2016 | Nabz Nameh, Women's Participation, Advocacy, Elections
نبض‌نامه اسفند ۱۳۹۴ - ویژه انتخابات در جوامع باز، شناسایی خواست‌ها و دغدغه‌های گروه‌های اجتماعی مانند زنان و رساندن صدای آنان به سطح...
Oct 06, 2015 | Advocacy, Manual
ماهیت کار مدنی در ایران دربرگیرنده مخاطراتی است که افراد پیش از آغاز به انجام هر فعالیت حمایت‌گری می‌بایست از آن آگاه بوده، خود را برای آن...
Oct 06, 2015 | Advocacy, Manual
داده قابل اتکاء ابزاری قدرتمند است که کنشگر برای تغییر باید از آن استفاده کند. استفاده مؤثر از داده برای آگاهی‌رسانی و ارائه اطلاعات کلیدی...
Jul 08, 2015 | Advocacy, Manual
روایت‌گری محور اصلی هر کارزار کنشگری موفق را شکل داده، با جلب توجه مخاطب به متن داستان او را متقاعد می‌سازد که می‌بایست کاری انجام دهد. این...
Mar 24, 2015 | Advocacy, Multimedia
هر کمپین حمایتی موفق به یک طرح و برنامه منسجم نیاز دارد. مشکلات کدام‌ها هستند و شما چه اهدافی در سر دارید؟ از گروه‌های هدف، کدام متحدان‌...
Mar 23, 2015 | Advocacy, Tips and Tools
اگر فردی هستید که به جامعه خود اهمیت داده و می‌کوشد دیگران را در تلاش‌های انجام شده برای برطرف کردن نیازهای جامعه یاری و رهبری کند، این...
Mar 12, 2015 | Advocacy, Tips and Tools
اگر می‌خواهید با کمک هم‌محله‌ای‌ها و نزدیکان نظر مقامات محلی را نسبت به مسئله خاصی تغییر داده، وضعیت محل زندگی‌تان را بهتر کنید،‌ این...