آزادی مدنی: منابع‎

ایران و سودان، تنها کشور های اسلامی هستند که تا کنون به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نپیوسته‌اند. این مستند تاثیر چنین رفتاری را بر زندگی...

نمایش به ترتیب موضوع

Apr 21, 2017 | Women's Participation, Civil Liberties, Elections, Nabz Bi-Weekly
این هفته با حقوق بشر در ایران در دو هفته گذشته شهروندان بهائی در شهرهای مختلف کشور بازداشت شدند؛ وضعیت آتنا دائمی در اوین وخیم اعلام شد؛...
Apr 18, 2017 | Women's Participation, Civil Liberties, Elections, Multimedia
در مورد انتخابات شوراهای شهر و روستا زیاد شنیده‌ایم، اما نقش شوراها در زندگی روزمره ما چیست و چرا اهمیت دارد؟ این انیمیشن وظایف و مسئولیت‌...
Apr 14, 2017 | Civil Liberties, Cartoon, Elections
ثبت‌نام نامزدهای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ آغاز شده، درحالی که حق انتخاب شدن و انتخاب کردن شهروندان در ایران از طرق مختلف از جمله...
Apr 07, 2017 | Civil Liberties, Elections, Nabz Bi-Weekly
این هفته با حقوق بشر در ایران در دو هفته گذشته وضعیت جسمی دو زندانی سیاسی وخیم گزارش شد؛ دادستان کل کشور به فعالان اینترنتی و سخنرانان...
Mar 24, 2017 | Civil Liberties, Elections, Nabz Bi-Weekly
این هفته با حقوق بشر در ایران در دو هفته گذشته موج تازه بازداشت کنشگران سیاسی-مدنی پرسش برانگیز شد؛ سازمان ملل برای یک دوره دیگر مأموریت...
Mar 10, 2017 | Women's Participation, Advocacy, Civil Liberties, Nabz Bi-Weekly
این هفته با حقوق بشر در ایران در دو هفته گذشته فرماندار سابق رزن به جرم فعالیت علیه نظام ۹۱ روز حبس گرفت؛ احمدرضا جلالی، زندانی سیاسی به...
Mar 08, 2017 | Women's Participation, Civil Liberties, Cartoon
جنبش برابری‌خواهی زنان در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. با این حال زنان در ایران هنوز با چالش‌های فراوان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی روبرو هستند...
Feb 27, 2017 | Advocacy, Civil Liberties, Cartoon, Accountability
سازمان‌های مردم‌نهاد یا همان سمن‌ها، تجلی جامعه مدنی به شمار می‌روند. استقلال و آزادی عمل این سازمان‌ها مشوق مشارکت مردمی در اداره امور و...
Feb 24, 2017 | Advocacy, Civil Liberties, Nabz Bi-Weekly
این هفته با حقوق بشر در ایران در دو هفته گذشته احمدرضا جلالی اعتصاب غذا را از سر گرفت؛ دوباره از اعزام نازنین زاغری به بیمارستان جلوگیری...
Feb 10, 2017 | Civil Liberties, Nabz Bi-Weekly
این هفته با حقوق بشر در ایران در دو هفته گذشته پژوهشگر زندانی تهدید به اعدام شد؛ نرگس محمدی از درون زندان گزارش داد؛ شهروندان بهائی...