آزادی مدنی: منابع‎

ایران و سودان، تنها کشور های اسلامی هستند که تا کنون به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نپیوسته‌اند. این مستند تاثیر چنین رفتاری را بر زندگی...

نمایش به ترتیب موضوع

Sep 12, 2012 | Women's Participation, Civil Liberties, Legal Document
منشور *۹۱ تلاشی است در بازتاب رنگین کمان جامعه ایران. همچون رنگین کمان، گردهم آمدن و درخشش رنگهاى گوناگون سوار بر کمان مداراست که پهنه...
Aug 29, 2012 | Civil Liberties, Legal Document, Accountability
در این مقاله حقوقی که برای مرکز اسناد حقوق بشر ایران نوشته شده است، وکیل پایه یک دادگستری محمد حسین نیری توضیح می دهد که چرا قانون جدید...
Jun 14, 2012 | Analysis, Civil Liberties
گروهی از دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تهران در سومین سالگرد تهاجم 25 خرداد 1388 به کوی دانشگاه، کامل ترین مستندات، روایت شاهدان عینی، گزارش...
Jun 01, 2012 | Civil Liberties, Other
بیانیه ذیل توسط 17 سازمان حقوق بشر و آموزشی از جمله دیده بان حقوق بشر که از وضعیت وخیم حقوق آکادمیک در ایران ابراز نگرانی کرده‏اند منتشر...
Apr 24, 2012 | Analysis, Civil Liberties
گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات اماری یکسال شمسی (۸۹ - ۹۰) نقض حقوق بشر در ایران است. این گزارش که بصورت آماری-تحلیلی ارایه می شود، به همت...
Feb 20, 2012 | Women's Participation, Analysis, Civil Liberties
‎ در این نوشتار ۱۹۱ گزارش حقوق بشری منتشره بهمن ماه در ۱۱ رسته حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. و علاوه بر تلاش برای ارتقای دقت گزارشات...
Feb 13, 2012 | Analysis, Civil Liberties
نگاهی به نقض سیستماتیک حقوق آکادمیک در ایران پس از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال۱۳۸۴ , زمانی که اصطلاح “دانشجویان ستاره دار”...
Feb 03, 2012 | Civil Liberties, Accountability
گزارشی از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد مرگ غیر عادلانه تعدادی از زندانیان عقیدتی و سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران.