انتخابات: منابع‎

در نیم قرن گذشته مهاجرت به شهر در ایران فزونی یافته است که موجب شده ساختار جمعیتی اغلب روستائی کشور هرچه بیشتر به سمت شهرنشینی تغییر کند....

نمایش به ترتیب موضوع

Apr 01, 2016 | Analysis, Elections
نقشه زیر حوزه‌های انتخابیه‌ای را نشان می‌دهد که در انتخابات سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی امکان داشت اصولگرایان نامزدهای بیشتری به مجلس بفرستند...
Apr 01, 2016 | Analysis, Elections
نقشه زیر حوزه‌های انتخابیه‌ای را نشان می‌دهد که در انتخابات سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی امکان داشت فهرست امید نامزدهای بیشتری به مجلس بفرستد....
Apr 01, 2016 | Analysis, Elections
نقشه زیر، درصد پیروزی نامزدهای مستقل را در انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد. حوزه‌های انتخابیه‌ای که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، حوزه‌...
Apr 01, 2016 | Analysis, Elections
نقشه زیر، درصد پیروزی نامزدهای اصولگرا را در انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد. حوزه‌های انتخابیه‌ای که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، حوزه...
Apr 01, 2016 | Analysis, Elections
نقشه زیر، درصد پیروزی نامزدهای فهرست امید را در انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد. حوزه‌های انتخابیه‌ای که با رنگ قرمز نشان داده شده‌...
Apr 01, 2016 | Analysis, Elections
نقشه زیر، حوزه‌های انتخابیه کشور را ترسیم می‌کند. حوزه‌هایی که با رنگ قرمز نمایش داده شده‌اند به طرز غیرقابل قبولی کرسی در مجلس شورای...
Mar 22, 2016 | Women's Participation, Analysis, Elections
جمعه ۷ اسفند ۱۳۹۴، مردم در ایران برای انداختن رأی خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری پای صندوق رأی رفتند. تخمین زده می‌...
Mar 11, 2016 | Women's Participation, Analysis, Elections
این تصویر اندازه کلمات فراوانی تکرار آن‌هارا نشان می‌دهد. نزدیکی و دوری کلمات از هم دیگر نشان می‌دهد تا چه میزان این واژه‌ها در کنار هم...
Mar 11, 2016 | Women's Participation, Analysis, Elections
نمودار زیر فراوانی تکرار واژه‌های «انتخابات» و «زنان» در فضای توئیتری فارسی زبان را در یک بازه چهار هفته‌ای بین ۲۲ دی ۱۳۹۴ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۴...
Mar 11, 2016 | Women's Participation, Analysis, Elections
تصویر زیر شبکه (دنبال‌کنندگان) توئیتر کاربرانی که در یک بازه زمانی چهارهفته‌ای بین ۲۲ دی ۱۳۹۴ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ نسبت به «انتخابات» و «زنان»...