تهران

IHRDC Execution Report: #930

Date When It Happened: 
خرد 03, 1393

NAME: Mehafarid Khosravi

GENDER: Male

AGE: Unknown

CHARGE ACCORDING TO SOURCE: Corruption on earth

COURT: Branch 1 of Tehran Revolutionary Court

JUDGE: Naser Seraj

PROVINCE: Tehran

LOCATION: Tehran

PRISON: Evin

PUBLIC: No

ORIGINAL LINK: Tehran Public Court and Revolution

ORIGINAL LINK 2: Fars News

PERMALINK: http://iranhrdc.org/files/pdf_fa/Executions/3-Khordad-1393-Tehran-Dadsar...

Status: 
3
Were You a Witness?: 
2
/ خبر
City: 
استان: 

Protesting Dervishes Beaten and Detained

Date When It Happened: 
اسف 21, 1392

Security agents and police verbally and physically assaulted Gonabadi dervishes before arresting them for their protest gathering outside the Judiciary in Tehran, a protesting dervish told the International Campaign for Human Rights in Iran.

Sadigheh Khalili, who is having difficulty walking after being kicked many times during the protest, said about 300 male and 26 female dervishes were arrested on March 8 and 9. All were released the following day.

According to Khalili, prosecutors at Evin prison promised the protesters that they would investigate their demands within a week.

Status: 
2
Were You a Witness?: 
1
/ خبر
City: 
استان: 

دانشجوی ستاره‌دار: #018

Date When It Happened: 
مهر 29, 1392

نام: کاملیا کوثری
اجازه‌ی رسانه‌ای شدن: «نامشخص»
تاريخ تولد: «نامشخص»
محل زندگي: «نامشخص»
رتبه: «نامشخص»
دانشگاه مقطع پیش: دانشگاه علامه طباطبایی
تاريخ وقوع: «نامشخص»
نوع محرومیت: «نامشخص»
منبع: آرنوش ازرحیمی

Status: 
3
Were You a Witness?: 
2
/ خبر
City: 
استان: 
طبقه‌بندی: 

دانشجوی ستاره‌دار: #003

Date When It Happened: 
خرد 01, 1391

نام: حانیه یوسفیان
اجازه‌ی رسانه‌ای شدن: x
تاريخ تولد: «نامشخص»
محل زندگي: تهران / شیراز
رتبه: «نامشخص»
دانشگاه مقطع پیش: دانشگاه سوره تهران
تاريخ وقوع: خرداد ۹۱
نوع محرومیت: عدم ارائه‌ی کارنامه
منبع: گروه پی‌گیری وضعیت زندانیان سیاسی-عقیدتی استان فارس

Status: 
3
Were You a Witness?: 
2
/ خبر
City: 
استان: 
طبقه‌بندی: 

دانشجوی ستاره‌دار: #008

Date When It Happened: 
خرد 01, 1391

نام: فواد شمس
اجازه‌ی رسانه‌ای شدن: OK
تاريخ تولد: «نامشخص»
محل زندگي: «نامشخص»
رتبه: «نامشخص»
دانشگاه مقطع پیش: دانشگاه تهران
تاريخ وقوع: خرداد ۹۱
نوع محرومیت: عدم ارائه‌ی کارنامه
منبع: http://www.daneshjoonews.com/node/7139

Status: 
3
Were You a Witness?: 
2
/ خبر
City: 
استان: 
طبقه‌بندی: 

دانشجوی ستاره‌دار: #016

Date When It Happened: 
خرد 01, 1391

نام: کامیار گیوه‌کی
اجازه‌ی رسانه‌ای شدن: OK
تاريخ تولد: «نامشخص»
محل زندگي: «نامشخص»
رتبه: «نامشخص»
دانشگاه مقطع پیش: دانشگاه خواجه نصیر
تاريخ وقوع: خرداد ۹۱
نوع محرومیت: عدم ارائه‌ی کارنامه
منبع: http://www.daneshjoonews.com/node/7197

Status: 
3
Were You a Witness?: 
2
/ خبر
City: 
استان: 
طبقه‌بندی: 

محروميت از تحصيل: #004

Date When It Happened: 
ارد 01, 1389

نام: اسماعیل جلیلوند
تاريخ تولد: 04/08/1986
محل زندگي: تهران
طبقه (دانشجو، مذهبي، مدني، سياسي يا غيره): فعال دانشجویی
دانشگاه / مدرسه: دانشگاه شیراز
: «نامشخص»
تاريخ محرومیت: اردی‌بهشت ۱۳۸۹
نوع محرومیت: اخراج از دانشگاه
توضيحات:

Status: 
3
Were You a Witness?: 
2
/ خبر
City: 
استان: 

محروميت از تحصيل: #013

Date When It Happened: 
شهر 01, 1390

نام: ارژنگ علی‌پور
تاريخ تولد: 22/09/1988
محل زندگي: تهران
طبقه (دانشجو، مذهبي، مدني، سياسي يا غيره): فعال دانشجویی
دانشگاه / مدرسه: دانشگاه شیراز
: «نامشخص»
تاريخ محرومیت: شهریور ۱۳۹۰
نوع محرومیت: اخراج از دانشگاه
توضيحات:

Status: 
3
Were You a Witness?: 
2
/ خبر
City: 
استان: 

زندانيان سياسي-عقيدتي - #230

Date When It Happened: 
بهم 25, 1389

نام: هادي معيني
تاريخ تولد: 11/01/1984
محل زندگي: تهران
تحصيلات: دانشجوی معدن
مقطع تحصيلي / دانشگاه: كارشناسي ارشد / اميركبير
طبقه (دانشجو، مذهبي، مدني، سياسي يا غيره): فعال دانشجویی
سمت در انتخابات 88: «نامشخص»
تاريخ بازداشت/زندانی شدن: 25 بهمن ۱۳۸۹
محل بازداشت: تهران
محل نگهداری در دوره‌ی بازداشت/زندان: بند ۲۴۰ بازداشتگاه اوین
تاريخ آزادي/مرخصی: 2 اسفند ۱۳۸۹
اتهام/جرم: اغتشاش
حكم: «نامشخص»
وضعيت فعلي: به قيد كفالت آزاد
وكيل: ندارد
قاضي دادگاه انقلاب: «نامشخص»

Status: 
3
Were You a Witness?: 
2
/ خبر
City: 
استان: 

زندانيان سياسي-عقيدتي - #220

Date When It Happened: 
دى 06, 1388

نام: بابک بردبار
تاريخ تولد: «نامشخص»
محل زندگي: تهران / شیراز
تحصيلات: «نامشخص»
مقطع تحصيلي / دانشگاه: «نامشخص»
طبقه (دانشجو، مذهبي، مدني، سياسي يا غيره): فعال مدنی: خبرنگار
سمت در انتخابات 88: «نامشخص»
تاريخ بازداشت/زندانی شدن: ۶ دی ۱۳۸۸
محل بازداشت: تهران، در حال عکاسی
محل نگهداری در دوره‌ی بازداشت/زندان: زندان اوین
تاريخ آزادي/مرخصی: ۱۶ مرداد ۱۳۸۹
اتهام/جرم: اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مسئولان نظام و رهبر، اخلال در نظم عمومی، اخلال در نظم عمومی

Status: 
3
Were You a Witness?: 
2
/ خبر
City: 
استان: