امنیت در دنیای مجازی

نخست بگذارید کمی در مورد تفاوت میان داده، اطلاعات و پرونده در دنیای رایانه صحبت کنیم.

داده واقعیت خام است. قطعاتی از اطلاعات که هنوز به هم نپیوسته و شکل داده نشده‌اند. داده می‌تواند در اشکال گوناگون ظاهر شده و به راه‌های مختلفی ذخیره شود. فهرست شاگردان یک کلاس، فهرست دمای گزارش شده از ایستگاه‌های هواشناسی، فهرست درآمد اقشار مختلف کشور و فهرست نشانی کافه‌های تهران همه نمونه‌هایی از داده هستند.
گاه به دلیل آن‌که داده سخت به دست آمده و یا قابلیت تبدیل شدن به اطلاعات حساسی را داراست، ارزش بسیار پیدا می‌کند، اما به‌طور کلی، داده تا پیش از تبدیل شدن به اطلاعات شکل و مفهوم ندارد.

اطلاعات مجموعه داده‌ای است که به شکل منسجمی ساختار یافته تا مفهوم خاصی را ارائه دهد. اطلاعات می‌تواند شخصی یا حرفه‌ای باشد. درز اطلاعات شخصی ممکن است، هویت، حرفه یا فعالیت فرد یا گروه خاصی را به خطر انداخته یا آنان را آسیب‌پذیر سازد. نفوذگران تنها با دانستن نام، نام خانوادگی و نشانی ایمیل‌تان می‌توانند خود را جای شما جا زده، دوستان و آشنایان‌تان را فریب دهند.

پرونده، سامانه‌های رایانه‌ای داده و اطلاعات را در قالب‌های گوناگونی به صورت پرونده‌های جداگانه ذخیره‌سازی می‌کنند. پرونده ممکن است داده، متن، صدا یا تصویر را در خود جای دهد. از این رو حفاظت از پرونده‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد.
نفوذگران و ربایندگان ممکن است به داده، اطلاعات یا پرونده‌های متعلق به شما علامند باشند. یک طرح امنیتی مناسب می‌بایست حفاظت فیزیکی و دیجیتالی از همه این اقلام را در بر بگیرد.