مستندسازی نقض حقوق بشر در محیط‌های چالش‌برانگیز

مقدمه

شاید در محیطی زندگی کنید که گردآوری اطلاعات برایتان چالش‌آفرین یا حتی خطرناک باشد. چنانچه در چنین شرایطی به سر می‌برید، لازم است درک درستی از خطراتی که در پیش رو دارید داشته باشید و نحوه مقابله با آنها را نیز بشناسید.

پس از گذراندن این درس شما قادر خواهید بود:
۱ - روشی برای تخمین احتمال زیان و میزان خطر بیابید.
۲ – موارد لازم، نکات ایمنی و روش‌های پیشگیری از زیان را پیش‌بینی کنید تا بتوانید از خود و افراد مرتبط با خود محفاظت کنید.

در شرایط مختلف تهدیدهای امنیتی می‌توانند متفاوت باشند. روش مناسب برای تخمین میزان خطر، به شما کمک می‌کند به طور هدفمند، خطرهای مربوط به شرایط مختلف را بشناسید. برای تخمین احتمال زیان و میزان خطر مورد نظرتان، لازم هست به پرسش‌هایی چون پرسش زیر پاسخ دهید:

  • به چه میزان موضوع مورد تحقیق، در کشور، شهر و یا شهرستان شما جنجال برانگیز است؟
  • آیا افرادی دیگر نیز چنین تحقیقاتی را پیش از شما انجام داده‌اند؟ اگر چنین است آن‌ها با چه مخاطراتی مواجه بوده‌اند؟
  • افراد یا گروه‌های کلیدی که ممکن است برای شما و منابع خبری شما، مشکل‌آفرین و دردسرساز شوند، چه افرادی می‌توانند باشند؟
  • چگونه اطلاعات گردآوری شده توسط شما می‌تواند شما و منابع خبری شما را به خطر بیندازد؟
  • چه تمهیدات امنیتی‌ای را می‌توان در پیش گرفت تا ارتباط شما با منابع‌تان محفوظ بماند؟

تحلیل شرایط و زمینه موضوع مورد تحقیق، هم برای شما و هم برای منابع‌تان می‌تواند موجب تصمیم‌گیری‌های خردمندانه، نسبت به احتمال خطرات و تأمین کننده امنیت باشد.