بررسی درستی و اعتبار اطلاعات از سوی شهروند - ناظران، در محیط‌های چالش‌برانگیز

هنگام جمع‌سپاری اطلاعات از منبع یک رسانه اجتماعی، نخستین کاری که باید انجام بدهید، بررسی بیوگرافی یا زندگی‌نامه فردی است که اطلاعات را عرضه کرده است. زندگی‌نامه افراد را می‌توانید در صفحه اصلی حساب کاربری آن‌ها پیدا کنید. هدف از این کار، شناسایی افراد بر اساس اطلاعات موجود در بخش بیوگرافی حساب کاربری آنان است.

Social media identity