کاریکاتور: روز کارگر سال انتخابات ۹۶

1396/02/11

روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر است. در این کاریکاتور کیانوش رمضانی به این موضوع می‌پردازد که چگونه تصمیمات افرادی که ورای قانون و انتخاب جمع قرار گرفته‌اند بر دوش طبقه زحمتکش جامعه سنگینی می‌کند.