لایحه بودجه ۱۴۰۳ و افزایش ۶۰ درصدی بودجه مذهبی و تبلیغاتی

تبلیغات مذهبیبودجه نهادهای مذهبی و ایدئولوژیک از جمله موارد حساسیت برانگیز در بودجه های سالانه است که هر ساله مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار می‌گیرد. پرتعداد بودن این نهادها و ابهام در شرح وظایف و کارنامه عملکرد آنها عوامل مهم شکل‌گیری این حساسیت‌هاست.

در جدول زیر بودجه و اعتبارات ۳۰ نهاد مذهبی و ایدئولوژیک در بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با اعتبارات این نهادها در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است. نکته قابل توجه پیش‌بینی درآمدهای اختصاصی برای شماری از این نهادها در بودجه سال ۱۴۰۳ است که تا پیش از این سابقه نداشته است، روشن نیست این بخش از  منابع این نهادها چگونه تامین خواهد شد.

رشد اعتبارات برخی از این نهادها و دستگاه‌ها در بودجه امسال در مقایسه با بودجه مصوب آنها در سال ۱۴۰۲، قابل توجه است، از جمله بودجه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رشدی نزدیک به ۲۴۰ درصد را تجربه کرده است.

اعتبارات سازمان تبلیغات اسلامی نیز بیشتر از سه برابر شده است، در عین حال اعتبارات شمار قابل توجهی از این نهادها نزدیک به دو برابر یا بیشتر شده است.

این مقاله با همکاری ایران‌بودجه تهیه و منتشر شده است.