پایش بودجه در سطح محلی و ملی

نظرسنجی‌های عمومی

نظرسنجی‌ها سوالات مشخصی مطرح می‌کنند و در پی دریافت پاسخ‌های کوتاه هستند. نیازی نیست که یک پرسش‌نامه خیلی رسمی یا با جزییات زیاد طراحی شود، اما می‌تواند نقطه نظرات ارزشمندی را ارائه کند. هرچند نظرسنجی می‌تواند به صورت آنلاین، از طریق ایمیل یا بصورت حضوری انجام شود، اما در بیش‌تر مواقع، موثرترین روش برای انجام نظرسنجی این است که با افراد بصورت رو در رو مصاحبه شود. به این ترتیب مصاحبه کننده می‌تواند با مصاحبه شونده ارتباط انسانی برقرار نماید. نظرسنجی‌ها بیشتر برای بدست‌آوردن اطلاعات کمّی مانند اعداد و ارقام کاربرد دارند، نه اطلاعات کیفی مانند شرح حال افراد.

برای آگاهی بیش‌تر در زمینه نحوه اجرای یک نظرسنجی عمومی ، به دوره آموزش آنلاین نبض ایران با عنوان " نظارت بر ارائه خدمات دولتی " مراجعه نمایید.

صرف نظر از این که اهداف طرح نظارت بر بودجه چه هستند، گروه‌های نظارتی بایستی ابزار مناسب برای انجام طرح را شناسایی کرده و توسعه دهند. نظرسنجی اجتماعی روش بسیار خوبی برای آگاهی از خواسته‌ها و نیازهای افراد جامعه است.

در جریان اجرای طرح نظارت بر بودجه، گروه‌های نظارتی پرسش‌نامه‌هایی را آماده کرده‌اند تا شهروندان حاضر در جلسات بودجه آن‌ها را پر کنند. به منظور پشتیبانی از طرح نظارت بر بودجه و نیز تلاش‌های مدنی، گروه‌ها از پرسش‌نامه‌ها و برگه‌های مصاحبه برای گردآوری اطلاعات مربوط به اولویت‌های شهروندان در خصوص بودجه و نقطه نظرات ایشان در رابطه با کیفیت ارائه خدمات عمومی استفاده کرده‌اند. هم‌چنین جداول سرمایه‌گذاری برای ردیابی هزینه‌ها در پروژه‌های عمومی و ارائه خدمات اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. (برای دسترسی به ابزار و اسناد مورد نیاز در پروژه نظارت بر بودجه، به نوشتار نظارت بر روند سیاسی: ابزار و فنونی برای فعالان اجتماعی، " ابزار بودجه‌ریزی مشارکتی/نظارت بر بودجه/ردیابی هزینه‌ها "، صفحه ۲۱ تا ۴۳ مراجعه نمایید).

هم زمان با تدوین و توسعه طرح نظارتی، می‌توانید به راه‌های مختلف استفاده از اطلاعات گردآوری شده برای اجرای طرح نیز فکر کنید.

  • آیا هدف شما افزایش آگاه