پایش بودجه در سطح محلی و ملی

عملکرد مسئولانه و شفاف در قبال بودجه برای یک دولت کارآمد و پاسخگو مؤلفه‌ای مهم به شمار می‌رود. طرح‌های پایش بودجه شهروندان را حول اهدافی گرد می‌آورند که به‌طور بالقوه توان رسیدن به نتایجی ملموس و واقعی را دارند. چنین جنبه‌ای موجب دلگرمی جامعه مدنی و مشوق اعتماد بیشتر بین دولت و ملت است. از جمله این اهداف ممکن است افزایش بودجه خدمات عمومی یا پروژه‌های زیربنایی با اولویت بالا را نام برد. در بیش‌تر کشورها، دولت مقوله بودجه را به سه سطح ملی، منطقه‌ای و محلی تقسیم‌بندی می‌کند. تمرکز بر بودجه محلی به گروه‌های نظارتی امکان می‌دهد تا با تصمیم‌گیرانی تعامل کنند که آن‌ها را به طور شخصی می‌شناسند. اما مهم‌تر این که، تغییر در بودجه محلی بر محیط زندگی تاثیری مستقیم و قطعی دارد.

آیا مایلید بدانید منابع دولتی چگونه اختصاص یافته و مصرف می‌شود؟ آیا نگران کمّیت و کیفیت ارائه خدمات هستید؟ آیا کنجکاوید بدانید دولت چگونه درآمدهایش را هزینه می‌کند؟ اگر چنین است، پس این دوره آموزشی پیرامون «پایش بودجه» برای شما طراحی شده. مدل پایش بودجه در سطح محلی و ملی به شما کمک می‌کند تا روش استفاده از بودجه به عنوان ابزاری برای تشویق مسئولیت‌پذیری و شفافیت حکومت را فرا بگیرید.

این دوره آموزشی به پنج طرح درس تقسیم‌بندی شده است:

  1. چرخه بودجه
  2. برنامه‌ریزی و توسعه طرح نظارت بر بودجه
  3. مشارکت و جلب پشتیبانی برای موفقیت طرح نظارت بر بودجه
  4. ایجاد تغییر از طریق طرح نظارت بر بودجه
  5. نتیجه‌گیری: ابزار و منابع لازم برای اجرای یک طرح نظارتی

هر درس شامل تعاریف مربوطه، مثال‌ها و چالش‌هایی برای در نظر گرفتن است. در پایان هر درس، میزان آموخته‌های شما از طریق یک آزمون کوتاه سنجیده می‌شود.