پایش بودجه در سطح محلی و ملی

مقدمه
(اقتباس از: "پول ما، مسئولیت ما: راهنمای شهروندی برای نظارت بر هزینه‌های دولت" / نوشته ویوک رام‌کومار / واشنگتن دی‌سی: پروژه بودجه بین‌المللی، فوریه ۲۰۰۸)

هنگام نظارت بر هزینه‌‌های دولت، آگاهی از چگونگی تنظیم، روند تصویب، مراحل اجرا و نهاد ناظر بر بودجه، بسیار اهمیت دارد. این فرآیند را چرخه بودجه می‌نامند. هر طرح بودجه، صرف نظر از تمرکز آن بر سطح ملی یا منطقه‌ای، باید فرآیند مشابهی را در نظر بگیرد.

در پایان این درس قادر خواهید بود:

  • چهار بخش کلیدی چرخه بودجه را بشناسید؛
  • با استراتژی‌های مختلف در زمینه نحوه مشارکت در طرح پایش بودجه آشنا باشید؛ و
  • از چالش‌های طرح پایش بودجه آگاه بوده راه‌های غلبه بر آن را تشخیص دهید.