پایش بودجه در سطح محلی و ملی

مقدمه

در انتهای چرخه بودجه، گروه‌های نظارتی میزان زیادی از اطلاعات برای تجزیه و تحلیل در اختیار دارند. به‌عنوان بخشی از این تجزیه و تحلیل، گروه‌های نظارتی بایستی نوع عملی که می‌خواهند در مرحله بعد انجام بدهند را شناسایی کنند. این امر اغلب بستگی به نوع اطلاعات گردآوری شده دارد. برخی از اطلاعات، کاربرد مفیدی در یک فعالیت مدنی یا یک کارزار آگاهی بخش دارد، حال این‌که برخی دیگر از تجزیه و تحلیل داده‌‌ها، هنگام عرضه پیشنهادات مربوط به اصلاحات سیاسی می‌تواند استفاده شود. علاوه بر این، برخی از صورت‌های اولیه نظارت بر بودجه، ممکن است دچار تکامل شده و به فعالیت‌های ردیابی هزینه و یا انجام بودجه‌ریزی مشارکتی تبدیل شود.

آنچه می‌توانید در پایان این درس انجام بدهید عبارت است از:

  • شناسایی روش‌هایی برای حفظ تلاش‌های مرتبط با نظارت بر بودجه؛
  • یادگیری چگونگی ردیابی هزینه‌های دولت در روند اجرای بودجه؛ و
  • بهره‌گیری از فعالیت‌های نظارت بر بودجه برای انجام تلاش‌های مدنی به هدف ایجاد تغییرات در تخصیص بودجه.

با این حال، همان‌گونه که در درس قبل گفته شد، سازمان‌های نظارتی بایستی پیش از انتشار عمومی تجزیه و تحلیل طرح نظارت، عکس‌العمل‌های منفی یا واکنش‌های شدید احتمالی که ممکن است در نتیجه انتشار یافته‌ها‌ی‌شان دریافت نمایند را مد نظر قرار دهند. از آنجا که فضای سیاسی می‌تواند بسیار شکننده باشد، گروه‌های نظارتی بایستی واکنش احتمالی دولت و دیگر طرف‌های ذینفع را به دقت وزن‌کشی نمایند.