مستندسازی نقض حقوق بشر در محیط‌های چالش‌برانگیز

فرض کنید هدف شما از فرایند مستندسازی رسیدن به اطلاعاتی درباره سلامتی مادران در طول بارداری در تهران است. شما در پی دستیابی به اطلاعاتی هستید که ثابت کند، مشکلات مادران باردار و مرگ و میر آنها افزایش پیدا کرده است.

نیروهای تقویت‌کننده اهداف شما در تهیه این گزارش کدامند؟

 • پزشکی مستقر در یک بیمارستان یا کلینیک که به علت نگرانی عمومی‌اش در ارتباط با مرگ و میر مادران، نوزادان و کودکان، خواستار کمک‌رسانی به مستندسازی شماست.
 • سازمان زنانی که از قبل پیگیر مسئله مرگ و میر و مادران باردار بوده است و تحقیق یا مستندسازی شما را نوعی فرصت برای تشریح مشکلات این زنان می‌داند؛ بدون اینکه در صدد این باشد که نام سازمان آن‌ها عمومی شود.
 • برخی از زنانی که خود دچار مشکلات سلامتی در حین زایمان شده‌اند، به منظور جلوگیری از وقوع مشکلات مشابه برای دیگران، برای آگاه کردن زنان دیگر نسبت به این مشکلات و برای فشار آوردن به دولت به منظور تغییر سیاست‌های دولتی، از کمک‌رسانی به گزارش شما استقبال می‌کنند.
 • یک نهاد غیر دولتی نیز به علت فعالیت‌هایی مشابه کار و تحقیق شما، می‌تواند علاقه‌مند باشد که اطلاعاتی را به تحقیق شما بیفزاید.

به نظر شما نیروهای تقلیل‌دهنده اهداف شما کدامند؟

 • مدیر بیمارستان و کلینیک مذکور به علت ترس از پیامدهای نقض قوانین دولتی، مایل به این نیست که اطلاعاتی در مورد بهداشت مادران و مرگ و میر مادران باردار به شما بدهد.
 • وزارت بهداشت و علوم پزشکی مایل نیست کسی بی‌کفایتی‌اش را در زمینه عدم توانایی در کاهش مرگ و میر در میان مادران باردار افشا کند.
 • برخی از زنان به علت ترس از مسائلی چون انتقام‌جویی مقامات درگیر، تمایل ندارند درباره مشکلات مادران باردار سخن بگویند. برخی دیگر نیز معتقدند بازگویی این مشکل، اثری در بهتر شدن وضعیت مادران باردار نخواهد داشت.
 • رهبران دینی تمایلی به بازگو کردن مسئله مرگ و میر زنان باردار در فضای عمومی ندارند.

آن دسته از مشکلات امنیتی که در تقابل با نیروهای تقلیل‌دهنده تجربه می‌کنیم

 • زنانی که توسط شما با آنها مصاحبه می‌شود آسیب‌پذیر هستند. ممکن است مورد اتهام «اقدام علیه دولت» قرار گیرند و از جانب نیروهای امنیتی به آن‌ها آزار برسد.
 • ممکن است برای برقراری ارتباط با کلینیک‌ها، مراکز درمانی و یا مصاحبه با زنانی که مشکلات زایمان داشته‌اند دچار مشکل شوید یا مقامات محلی شما را تهدید و ارعاب کنند.
 • پس از گردآوری اطلاعات، ممکن است توسط نیروهای امنیتی یا رهبران مذهبی که مایل نیستند این اطلاعات انتشار یابد، سانسور شوید. تحقیقات شما ممکن است سانسور یا برای نشر متوقف شود.

چگونه می‌توانید از نیروهای پشتیبان‌ خود، به بهترین شکل استفاده کنید؟

 • شما می‌توانید از پزشکی که از کار شما حمایت می‌کند به عنوان دریچه‌ای برای کسب اطلاعات و دستیابی به مراکز درمانی استفاده کنید؛ بدون اینکه لزوماً کسی را به طور مستقیم درگیر کار خود کنید.
 • می‌توانید زنانی را که مایل به گفت‌وگو هستند، از طریق سازمان‌های حوزه زنان پیدا کنید که حاضرند با شما همکاری کنند. این سازمان‌ها می‌توانند فضایی امن برای گفت‌وگو و تحقیق فراهم کنند که شک‌برانگیز نیز نباشد.
 • سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند اطلاعات جمع‌آوری شده توسط شما را انتشار دهند، بدون اینکه نامی از شما ببرند و از این طریق امنیت شما را حفظ کند.